Fixes typos/formatting
[wiki.git] / background_darkness.png
background_darkness.png